Red Purple Black
MCCB ABB FORMULA Phụ kiện MCCB ABB RHD RHE

Phụ kiện MCCB ABB RHD RHE

FORMULA MCCB ACCESSORIES
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Chi tiết
Description
Dùng cho A1 - A2 Mã sản phẩm Dùng cho A3 Mã sản phẩm
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - UVR (cable version)
UVR-C 24...30 V AC / DC 1SDA066143R1 1SDA054887R1
UVR-C 48 V AC / DC 1SDA066144R1 1SDA054888R1
UVR-C 110-127V AC;110-125V DC 1SDA066145R1 1SDA054890R1
UVR-C 220-240V AC;220-250V DC 1SDA066146R1 1SDA054891R1
UVR-C 380...440 V AC 1SDA066147R1 1SDA054892R1
UVR-C 480...500 V AC 1SDA066148R1 1SDA054893R1
Share

Tin cũ hơn: